Czy Sąd może zawiesić władzę rodzicielską w sprawie o rozwód?

Pamiętać należy, że Sąd musi wydać w sprawie o rozwód orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków (art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jeśli zatem dochodzi do sytuacji, że sprawowanie władzy rodzicielskiej jest tymczasowo niemożliwe, gdyż istnieje przemijająca przeszkoda po stronie rodzica to wówczas Sąd jak najbardziej może zawiesić władzę rodzicielską w sprawie o rozwód (art. 110 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przeszkoda przemijająca jest to taka przeszkoda, która przestanie istnieć w niezbyt długim okresie czasu (np. wyjazd zagraniczny rodzica, poważna choroba jednego z rodziców). Przeszkoda, która ma trwać wiele lat (np. wieloletnie pozbawienie wolności) nie jest przeszkodą przemijają, ale stanowi przeszkodę trwałą. Warto pamiętać, że przeszkoda trwała jest przesłanką do pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej (art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

W każdym konkretnym przypadku Sąd wydaje rozstrzygnięcie, gdy zbada zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, dokona oceny czy zawieszenie jest celowe oraz zgodne z dobrem dziecka. Jeśli rodzice np. wyjadą na pewien okres czasu za granicę, a dziecko pozostanie w Polsce pod opieką np. dziadków macierzystych to w tym przypadku zawieszenie władzy rodzicielskiej może nie być celowe, bowiem dziecko znajduje się pod opieką osób godnych zaufania i bliskich. Wówczas Sąd może nie uwzględnić złożonego wniosku o zawieszenie. Przesłanką do nieorzeczenia zawieszenia władzy rodzicielskiej może być również brak potrzeby załatwienia w danej chwili ściśle określonej sprawy dziecka np. zapisania małoletniego do szkoły.

Orzeczenie w zakresie zawieszenia władzy rodzicielskiej może dotyczyć jednego bądź obojga rodziców. Jeśli Sąd zawiesi władzę rodzicielską obojgu rodzicom to wówczas ustanawia z urzędu opiekę prawną dla małoletniego. Opieka ta ustanowiona jest wyłącznie do czasu przywrócenia władzy rodzicielskiej chociażby jednemu z rodziców bądź uzyskania przez małoletniego pełnoletności.

Podkreślić należy, iż zawieszenie władzy rodzicielskiej nie jest definitywne. Gdy ustanie przemijająca przeszkoda to Sąd uchyla postanowienie w przedmiocie zawieszenia władzy rodzicielskiej i rodzic może już wykonywać władzę rodzicielską (art. 110 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jeśli przeszkoda uznana jako przemijająca okazała się trwała to wówczas Sąd winien uchylić postanowienie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej i pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej. O możliwości pozbawienia władzy rodzicielskiej więcej możecie Państwo przeczytać w artykule https://rozwodyialimenty.pl/mozna-pozbawic-rodzica-wladzy-rodzicielskiej-sprawie-o-rozwod/

apl. adw. Paulina Grzywińska

 

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *