Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Zgodnie z art. 113 § 1 krio kontakty są niezależne od władzy rodzicielskiej. Z tego wynika fakt, iż w sytuacji gdy jeden z rodziców ma uregulowane kontakty z dzieckiem w ściśle określonych terminach, to nie oznacza, iż jednocześnie nie może decydować o istotnych sprawach dziecka. Wręcz przeciwnie, jeżeli nie zostało wydane orzeczenie Sądu przyznające uprawnienie do decydowania o sprawach dziecka wyłącznie temu z rodziców, u którego małoletni przebywa, to uprawniony do kontaktów rodzic ma wszelkie z tego tytułu kompetencje, a więc ma m.in. prawo do współdecydowania o sposobie leczenia dziecka, podejmowaniu na równi z drugim rodzicem decyzji w przedmiocie edukacji, utrzymywaniu kontaktu z placówkami oświatowymi i zdrowotnymi małoletniego. W braku porozumienia pomiędzy rodzicami w kwestii dotyczącej istotnych spraw dziecka na podstawie art. 97 § 2 krio rozstrzyga sąd opiekuńczy. Mimo to, uprawniony nie może bez zgody zobowiązanego spotykać się z dzieckiem w terminach innych niż tych wyznaczonych w postanowieniu. Jeżeli Sąd wyraźnie określił, że uprawniony nie może odbierać dziecka z placówki oświatowej, to wychowawca może tłumaczyć nie przekazanie małoletniego pod jego opiekę właśnie takim orzeczeniem.

Ważne jest oczywiście, by wcześniej dyrektor szkoły lub przedszkola został poinformowany o istnieniu takiego postanowienia. Jednakże w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicowi uprawnionemu do kontaktów z dzieckiem, uprawnienie do nie wydawania dziecka jest silniejsze (bowiem oparte o orzeczenie o władzy rodzicielskiej) niż gdy jest oparte wyłącznie o orzeczenie o kontaktach z dzieckiem

adw. Marcin Zaborek

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *